lørdag 20. august 2016

Det handler om bilder

I går skrev jeg at dagens blogg skulle handle om pust, men jeg utsetter det en dag til. Først må jeg skrive litt om bilder. Det kan være vanskelig å forstå hva «ånd» egentlig er dersom vi ikke tar i bruk bilder for å gjøre det abstrakte mer konkret.

Det hebraiske ordet ‘ruach’ og det greske ‘pneuma’ er de originale ordene Bibelen bruker om ånd. Det er de samme ordene som også brukes om pust, vind og luft. Selv om jeg ikke kan «se» pust, vind og luft, er det svært konkrete ord. Jeg kan ikke leve uten dem, for jeg trenger luft for å puste og luften trenger vind for å være i bevegelse. Alt som hører ånden til er i bevegelse. Slik er det også med hellighetslivet (1).

Bildet av «ånd» kan være forvirrende - også for mange troende. Derfor sliter mange med å få et personlig forhold til Den hellige ånd. De synes det er lettere å forholde seg til Sønnen som oppfattes som mer konkret fordi han har en fysisk kropp. Da Jesus sto opp fra de døde og viste seg for dem, trodde de at han var en ånd. For overbevise dem om at han var fysisk tilstede lot han dem ta på seg og spiste litt fisk mens de så på (2).

Jeg vet av erfaring at det er mulig å ha et personlig forhold til Den hellige ånd. Samtidig er jeg klar over at jeg må stadig lære mer om ham slik at jeg kan bli enda bedre kjent med ham. Det gjør jeg var å være sammen med ham på den måten Paulus beskriver:
«det er i ham vi lever, beveger oss og er til.»
Apg 17:28
Den beste måten å gjøre Ånden konkret for mennesker i denne verden, er å leve sammen med Ånden slik Jesus levde sammen med ham.

Dagens ‘manna’:

Ånden er like konkret som pust, vind og luft.
------------------------------------
(1) Se: Joh 3:8
(2) Se: Luk 24:36-43

Ingen kommentarer: