tirsdag 19. april 2016

Synlig eller usynlig forvandling?

Mange ord kan brukes både som substantiv, verb og adjektiv. Da jeg i går skrev om at frelse er en ny fødsel, en total forvandling – er «forvandling» et slikt ord. Er det synlig at jeg er et «forvandlet» menneske? Jeg har ingen illusjoner om det, men jeg håper at det kan merkes av mennesker jeg deler fellesskap med. Jeg tror ikke at det var spesielt synlig på Jesus heller da han vandret som menneske på jorden, men de som kom nær ham, merket det.

Det er fort gjort å bli motløs dersom jeg begynner å lete etter synlige tegn på at jeg er forvandlet, og selv om det kan være nyttig med en selvransakelse av og til, tror jeg det er viktigere å se på Jesus enn på seg selv. 


Når Jesus beskriver dommen av alle folkeslag, blir de rettferdig plassert på den høyre side og de urettferdige på den venstre. Begge gruppene blir dømt ut fra de samme kriteriene, og begge gruppene stiller det samme spørsmålet: «Herre, når så vi deg sulten … tørst … fremmed … naken … syk eller i fengsel?» (1). Med andre var det de gjorde ikke «synlig» verken for dem som var forvandlet, eller for dem som ikke var forvandlet, men «Herrens minste» merket det.

Det var spesielt ved en anledning at det ble synlig at Jesus var forvandlet:

Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset.
Matt 17:2

Det var bare tre av disiplene som var vitne til denne synlige åpenbaringen av forvandling. Det greske ordet for det som skjedde finner vi igjen i fremmedordet metamorfose (2), som innenfor biologien ofte illustreres ved utviklingen fra larve, til puppe og så til sommerfugl. Det er helt klart at dette er det ene og samme insektet gjennom hele prosessen.

Jesus åpenbarte altså den herligheten som venter det forvandlede mennesket i evigheten i noen korte øyeblikk for tre vitner. Da det de så også ble bekreftet av Moses og Elia, en lysende sky og en røst fra himmelen som bekreftet Jesus som Guds Sønn, falt de til jorden av redsel. Da Jesus rørte ved dem, og de løftet blikket, så de bare Jesus. Den synlige forvandlingen, ble på sett og vis usynlig igjen, men den hadde bekreftet den troen de hadde kommet fram til og bekjent.

Det er ikke alltid like lett å få et glimt av sommerfuglen på larvestadiet eller puppestadiet, men de som har sett en sommerfugl, vet hva som kommer.

Det vet også det forvandlede menneske som lever under forgjengelighet. Vi er forvandlet, vi vil være forvandlet og vi blir forvandlet (3).

Dagens ‘manna’:

Vi forvalter forvandling!
--------------------------------------
(1) Matt 25:31-46
(2) metamorphóō (μεταμορφόω)
(3) Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd. 2 Kor 3:18
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: