torsdag 21. april 2016

Det viktigste ordet for Gud?

I dag skal jeg stoppe for et veldig viktig ord. Jeg velger det som er favorittordet blant bestemmeordene (1), og jeg velger det fordi jeg tror at det kanskje er det viktigste for Gud - i hvert fall i denne ordklassen. 
Ordet er «Alle»
Det bestemmer mengde, men en ubegrenset mengde. Den beskriver den grenseløsheten som også kjennetegner Gud og hans kjærlighet og nåde.

Jeg er ikke i tvil om at alle trenger frelse, for

Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet.
Rom 3:22-23
Jeg tror heller ikke at noen i utgangspunktet er ekskludert fra frelsen:
Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.
Rom 5:18
Jeg liker ordet fordi «alle» ikke utelukker noen, og derfor er jeg også inkludert. Det går ikke på etnisitet(2), helse og sosial status (3), kjønn (4) eller alder (5). Det er faktisk slik at alle som vil, kan bli frelst (6) fordi:
...alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
Joh 1:12
Derfor skal jeg også:
«…bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker»
1 Tim 2:1
Dagens ‘manna’:
Evangeliet gjelder alle!
-----------------------------------
(1) Populærnavnet på ordklassen «determinativ»
(2) «…gjør alle folkeslag til disipler» Matt 28:18-20
(3) «Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.» 
Luk 14:21
(4) Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Gal 3:28
(5) La de små barna komme til meg. Mark 10:14
(6) Frelsesarmeens 6. trosartikkel som konkluderer med at ”alle som vil kan bli frelst”
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: