torsdag 3. mars 2016

Troens verb

Det er en spennende tanke dersom troens verb er å tro, for det styrker tanken om at tro er en reaksjon. Men når jeg skriver om troens verb, er jeg ikke primært ute etter ett verb, men at det å tro er noe vi gjør og noe som hender hele tiden (1).

Derfor er den første grunnen til at jeg velger å begynne med ordklassen «verb» at det er en handling som starter beretningen som danner grunnlaget for min tro.

«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden»
1 Mos 1:1
Før skapelsen var det ingenting. Alt var øde, tomt og mørkt. Noe måtte begynne å skje for at noe kunne skapes.

«Én måtte sette noe i bevegelse» ville Thomas Aquinas sagt på 1200-tallet. Det ville passet inn i et av hans fem Gudsbevis. Argumentet hans var at ingenting er i bevegelse uten å bli satt i bevegelse av noe eller noen. Siden alt i universet er i bevegelse må det ha vært en «første beveger» – altså Gud. 


Jeg skal ikke stanse lenge ved Gudsbevis. De er blitt angrepet og forsvart ned gjennom århundrene. De troende vil kanskje finne slike "bevis" interessante og til en viss grad bekreftende, mens den ikke troende fort finner svakheter i logikken. I det nevnte argumentet, er motspørsmålet «Hvem beveget den ‘første beveger’?», og så er diskusjonen i gang. Det er fort gjort å havne i grøfta. Særlig dersom jeg velger å kalle «den første beveger» for «den ubevegelige beveger». Det eneste jeg oppnår med det, er å begrense Gud for å få ham til å passe inn i mitt svært begrensede forståelsesunivers.

Det som er viktig å ta med meg fra skapelsesberetningene, er bildet av en aktivt handlende Gud som skapte, og som fortsetter å skape og som handler sammen med menneskene hver dag. Men det er andre sider ved tro og verb som er enda viktigere for meg. Følg med!

Dagens ‘manna’:

Gud er ikke en passiv observatør, men en aktiv medlever.
------------------------------------------
(1) Jeg har min egen oppfatning av hva som er det viktigste verbet i troen. For meg står det mellom to, men jeg har en favoritt. Jeg røper det ikke nå, men om noen dager. Før det kan jo du tenke hvilket verb som er viktigst for deg!
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: