tirsdag 15. desember 2015

Ja, skjønner jeg nå det?

Det finnes en del vers i Bibelen som ser selvfølgelige ut, men som egentlig ikke er så lette å forstå likevel. Dagens vers er et slikt eksempel:
Når dere vet at han er rettferdig, skjønner dere at den som gjør det som er rett, er født av ham.
1 Joh 2:29
I sammenhengen det står, burde det være en helt naturlig konsekvens. For knappe to uker siden filosoferte jeg over spørsmålet: «Hva kommer jeg av?». Dersom jeg er av ham som er rettferdig, burde det være en selvfølge at jeg også gjør rett(ferdighet). Det er ikke alltid slik.

Paulus levde også med den spenningen, og beskriver det i brevet til romerne (1) og mange kjenner seg igjen. Derfor blir dette verset fra Johannes-brevet problematisk dersom det leses uten å settes inn i en sammenheng.

For dersom jeg sier at «dette skjønner jeg!». Skjønner jeg da at alle som gjør rett er født av ham?
Det er neppe en riktig konklusjon, for Johannes siterer Jesu undervisning om hva som skal til for å bli født på ny, og den handler ikke om å gjøre rett(ferdighet) (2).

Skjønner jeg da at alle som ikke gjør rett(ferdighet), ikke er født av ham?

Det kan heller ikke være riktig konklusjon, for da utelukkes alle som gjennom et liv som Jesu disipler gjør feil eller handler urettferdig. Noen stilte spørsmålet «Hvem kan da bli frelst?» (3) etter at Jesus hadde sagt at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Spørsmålet er relevant i tilknytning til dette verset også. Og svaret Jesus ga er også relevant: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»

Det er kun Gud som gjør gjenfødelsen mulig, og det er kun når jeg blir i ham og han i meg at han gjør det mulig å gjøre rettferdighet. Jeg tror det er det Johannes mener og da kan jeg si at jeg skjønner konseptet, selv om velsignelsen av å få være en del av et slikt under, forblir i et mysterium.

Dagens ‘manna’:

Alt er mulig for Gud!
----------------------------
(1) For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. Rom 7:15-16
(2) Jeg er bevisst på å skrive «gjøre rettferdighet» som er direkte oversettelse fra grunnteksten – slik det også står i 1930-oversettelsen.
(3) Luk 18:26
 Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’ 

Ingen kommentarer: