lørdag 26. desember 2015

Eliminasjonsmetoden

Jeg har nevnt før at jeg liker å lese eller å se en god krim. Det er oppklaringen av krimgåten som fascinerer meg. Under oppklaringen er det viktig å eliminere så mange av de mistenkte som mulig.

Jeg husker et kor som av og til ble brukt i møter for voksne i min oppvekst: «Innenfor eller utenfor – hvor skal du stå min venn?» sang de. Det var sikkert motivert av et behov for å sette mennesker på valg, men jeg tror ikke alltid det hjelper oppdraget å definere mennesker utenfor eller innenfor. Når alt kommer til alt, er det Gud som skal avgjøre det, og ikke jeg.

Johannes lager tydelige skiller i sitt brev, og da er det viktig å huske at han skriver til mennesker som allerede er kristne. Det er ikke til «verdens barn», men til dem som bekjenner troen han skriver dette:
Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud.
1 Joh 3:10
Bekjennelsen må vise seg i rett liv, og det rette livet er et liv som preges av kjærlighet. For Johannes er det alltid kjærligheten som er målestokken. Det er slik det viser seg hvem som er Guds barn.

Dagens ‘manna’:
Kjærligheten er inkluderingsmetoden.
------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: