fredag 7. august 2015

Salvelse – hva er det?

Ordet brukes ofte i kristen sammenheng, og dette er en oppfølger av gårsdagens refleksjon: «Olje – et bilde på Den hellige ånd». Siden Jesus brukte det om seg selv, og vi skal være som ham i verden i dag, er det ikke så rart at mange troende er opptatt av dette spørsmålet. Jesus bruker det til og med i sin programerklæring:
Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.
Luk 4:18-19
For 40 år siden leste jeg boken: «Hvorfor vekkelsen uteblir!»(1) av av Leonard Ravenhill. Allerede i det første kapittelet slår han fast at hovedårsaken til at vekkelse uteblir er «Mangel på salvelse». Jeg tror han har rett. Vi kan drive kristen virksomhet og ha alle ingrediensene på plass, men dersom salvelsen ikke er der, skapes det ikke nytt liv. Kristen virksomhet uten salvelse vil i beste fall bare ivareta interessene til dem som allerede er troende og sosialisere mennesker til fortsatt tro.

Salvelse smitter. I går leste jeg at hver den som rører ved det som er salvet blir hellige (2). Jeg husker den første lille duken jeg kjøpte da jeg kom til Vik i Sogn og plutselig hadde en hel leilighet for meg selv. Jeg var så imponert da jeg sølte vann og oppdaget at vannet fløt oppå slik at jeg bare kunne ta duken til vasken og helle dråpene av. Da jeg derimot sølte olje på duken gikk det rett igjennom. Oljen hadde "smittet" duken. Et salvet vitnesbyrd trenger igjennom beskyttelseslagene til dem som hører. Det er lett å oppdage.

Alle vet hva som skjer med en motor som går tom for olje – den skjærer seg. En menighet er som en motor. Når salvelsen uteblir skjærer det seg. Vi gnisser på hverandre og irriteres over bagateller. Når salvelsen flyter i en menighet tåler vi mye av hverandre fordi Ånden skaper enhet. Derfor er det lett å kjenne om det er salvelse i en menighet. Det er enhet og fred innad.

Med salvelsen følger det også mye legedom. Med det mener jeg ikke at dersom det sykdom, så er det ingen salvelse, men det er lindring å få være i et fellesskap der vi bryr oss om hverandre, ber for hverandre og bygger hverandre opp. Og – ja – jeg tror også at det skjer flere undre i slike fellesskap.
Se, hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen!

Det er som den fine oljen på hodet
når den renner ned i skjegget, Arons skjegg,
ned over linningen på kjortelen.
Det er som dugg fra Hermon
Når den faller på Sions fjell.
For der gir Herren velsignelse,
liv til evig tid.
Salme 133
Dagens ‘manna’:
Han har salvet meg – Herre, hjelp meg å la det renne videre!
-----------------------------------------------
(1) «Why revival tarries» er en klassiker og fortsatt tilgjengelig på engelsk. Du finner den på nettet.
(2) 2 Mos 30:29b

Ingen kommentarer: