lørdag 7. mars 2015

Gjerningenes vitnesbyrd

...står helt sentralt i Johannesevangeliet. Jesus kaller gjerningene «et sterkere vitneutsagn enn det Johannes (døperen) ga»*, og nettopp derfor har de som er vitne til dem, ingen unnskyldning for å la være å tro:
Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, hadde de vært uten skyld. Men nå har de sett gjerningene og hater både meg og min Far.
Joh 15:24
«De» er i denne sammenhengen synonymt med «verden», som jeg igjen tolker som de menneskene som er preget av verden. Det gjaldt ikke alle rundt Jesus. Nikodemus trakk konklusjonen: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» (Joh 3:2) **

Det jeg tar med meg inn i denne dagen er spørsmålet: «Er de gjerninger Jesus gjør gjennom sin kropp i verden i dag av en slik karakter at ‘verden’ forstå hvem som står bak gjerningene?»

Dagens ‘manna’:
Hva vitner mine gjerninger om?
------------------
* Se: «Det sterkeste av alt!» Joh 5:36
** Se: «Vi vet»
 Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: