tirsdag 24. februar 2015

Samme oppgave, men endret status

Det må bli konklusjonen etter å ha lest dagens vers:
Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.
Joh 15:15
Det er unektelig en statusforskjell mellom tjener og venn, og det er interessant at Jesu forklaring på hva det er som utgjør forskjellen kan beskrives med ett ord: Kjennskap.

En tjener vet ikke hva herren gjør. En venn vet det fordi han kjenner Herren. 

En «vennetjeneste» er en ulønnet tjeneste, som gjøres fordi jeg kjenner og er glad i ham tjenesten er utført for. 
Slaven utfører oppgaven av frykt for straff, tjeneren i håp om lønn, vennen på grunn av kjærlighet til den han kjenner.

Målet er å bli kjent med ham slik at alt blir drevet av kjærlighet til ham!

Dagens ‘manna’:

Jeg har en venn, og det har han også!
---------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: