torsdag 27. november 2014

Hva skjer ‘a?

Det blir alltid spenning når det skjer noe uventet i en helt dagligdags situasjon. Slik må det ha vært under måltidet Jesus og disiplene holdt. Da skjedde noe som brøt fullstendig med etikette og hierarkiske strukturer:
Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg.
Joh 13:4
Det hadde vært overraskende om det hadde skjedd før eller etter måltidet også, men at det skjer under måltidet øker den dramatiske effekten. Her er det noe skal modelleres mens Jesus har alles oppmerksomhet. 

Det er interessant at han legger av seg kappen – det må ligge en viktig symbolikk i det også for Johannes vender tilbake til hva som skjer med Jesu kappe under korsfestelsen. Jeg venter med å gå i dybden på symbolikken til jeg kommer dit. Her konstaterer jeg at han avkler seg plagget som representerer en form for verdighet. Da går tanken raskt til Paulus og hans utsagn: «For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet.» (2 Kor 5:4b).

Derfor kan også denne handlingen peke fram mot den ultimate tjenerhandlingen – å gi sitt liv for å gi liv til andre. Et verdighetssymbol erstattes av et tjenersymbol – forbildet modelleres for dem som skal føre livet videre når Jesus selv er borte. Hans lederskap er et tjenende lederskap. Det er det tydeligste og sannsynligvis det mest framholdte aspektet ved denne fortellingen. Men beretningen og fotvasken er også breddfull av annen symbolikk som jeg vil komme tilbake til etter hvert. I dag handler det om at noe må legges av for at liv skal formidles.

Dagens ‘manna’:

Verdighetssymbol må vike for tjenestesymbol
-----------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: