fredag 9. mai 2014

Den store forskjellen

Noen leter etter likheter, andre etter forskjeller. Det er en stor utfordring at vi tror at «likeverd» betyr likhet. Likeverd har med lik verdi å gjøre og ikke likhet, derfor handler likeverd heller ikke nødvendigvis om lik behandling, for forskjellige mennesker har forskjellige behov og da kan det til og bli uverdig at det skjer lik behandling.

I dag markeres det en stor forskjell. Det handler om ulikhet i standpunkt og tilhørighet, men ikke i likeverd. Verset er fra «krangelen» mellom fariseerne og mannen som var født blind:
Men de skjelte ham ut og sa: «Du er hans disippel, vi er disipler av Moses. Vi vet at Gud har talt til Moses, men vi vet ikke hvor dette mennesket er fra.»
Joh 9:28-29
Det er en enorm forskjell på å være «hans» disippel og å være disippel av Moses. Det skal fariseerne ha, de hadde oppfattet hvor forskjellen lå. Derfor hadde de nok en gang rett. De hadde også rett i at Gud hadde talt til Moses. Det er spennende at de sa at de ikke visste hvor Jesus kom fra. For det var allment kjent at Jesus kom fra Galilea. De hadde nok mistanke, men avviste gnisten av tro ved ikke å nevne ham ved navn men omtale ham som «dette mennesket». De gjorde altså et valg, et feil valg, og det gjorde en stor forskjell på deres status i kontrast til den blinde mannen som tok imot Jesu utfordring og ble seende.

Men et feil valg, gjør aldri et menneske mindre verdifullt. Så lenge vi lever har vi anledning til å velge på nytt. Det kan utgjøre en stor forskjell.

Dagens ‘manna’:
Mine valg kan gjøre en stor forskjell
-------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: