fredag 4. april 2014

Øye for øye

Det gammeltestamentlige prinsippet om at gjengjeldelsen skulle være lik forseelsen sitter fortsatt i ryggmargen hos mange mennesker. I Bergprekenen tok Jesus et oppgjør med dette budet og kom med sin oppfordring om å vende det andre kinnet til.

Da Jesus i sin logiske utleggelse konkluderte med at tilhørerne ikke var av Gud (se: gårsdagens refleksjon), fikk han en «øye for øye» respons:

Da svarte jødene: «Har vi ikke rett når vi sier at du er en samaritan og har en ond ånd i deg?»
Joh 8:48
For et par uker siden skrev jeg litt om at konflikten mellom Jesus og jødene kunne være rasistisk motivert på grunn av et mulig rykte om at var samaritan – i tillegg stilles det nå spørsmål om han har en ond ånd i seg. Slik jeg leser det er ikke dette en reflektert påstand fra tilhørernes side, men snarere et desperat forsøk på å skyve sannheten fra seg. Dersom de hadde rett, måtte Jesus ha feil. Hva håp hadde de dersom Jesus hadde rett? 

At samtalen fortsetter tyder på at Jesus hørte et «nødrop» i det siste spørsmålet. Gud ser til hjertet – og det sier kanskje noe annet enn det som blir sagt!

Dagens ‘manna’:

Gud ser heldigvis til hjertet!
-----------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: