torsdag 3. april 2014

Si meg hvem du omgås

…så skal jeg si deg hvem du er. Dette ordtaket kan skrives som en syllogisme. En syllogisme består av to premisser og en konklusjon. Som syllogisme vil ordtaket se slik ut:
  • Premiss: En person omgås dem han har mye til felles med
  • Premiss: Jeg kjenner dem du omgås
  • Konklusjon: Jeg vet hvem du er
Aristoteles levde på det fjerde århundre før Kristus. Mange ser  på ham som «logikkens far», og hans teorier er fortsatt gyldige.

Jesus levde i en verden der innsikt og gresk filosofi var verdier som menneskene strekte seg etter. Johannes hadde oppdaget at Jesus uttrykte seg på en måte som kunne formidles til mennesker som var opptatte av antikkens formidlingsform og gnostiske tenkemåte. Hele evangeliet bærer preg av det. Derfor gir han også plass til syllogismen:
«Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.»
Joh 8:47
Jesu utsagn skrevet som syllogisme ser slik ut:
  • Premiss: Den som er av Gud, hører Guds ord.
  • Premiss: Dere hører ikke (Guds ord)
  • Konklusjon: Dere er ikke av Gud
Jeg kan bruke den samme overordnede premiss og få noe positivt med meg inn i dagen:
  • Premiss: Den som er av Gud, hører Guds ord.
  • Premiss: Jeg omgås Gud og er av ham
  • Konklusjon: Jeg forventer å høre Guds ord
Dagens ‘manna’:
Jeg forventer å høre Guds ord
------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: