søndag 6. april 2014

Søknadsrett

I disse dager er det mange som fullfører eksamener og tester som gir dem rett til å søke videre studier. Skal du inn på universitet i Norge må du ha generell studiekompetanse, og er du utlending som vil inn på et norsk studium må du ta Bergenstesten. Tilsvarende regler gjelder for norske studenter som vil studere ved engelsktalende universiteter. Da må ta Toefl-testen.

Det er greit å vite hva som gir meg rett til å søke goder. Det er egentlig dumt å gå glipp av noe som jeg har rett til dersom det vil gjøre livet mitt rikere. Jeg er glad for at FN i 1948 vedtok menneskerettighetserklæringen. Jeg er glad for innholdet som ligger i følgende oppfordring: «Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv» (Rom 12:2). Det betyr at jeg skal møte mennesker med respekt og ære for den de er. Jeg må selv kunne ta imot godhet fra andre med god samvittighet, men har jeg rett til å «søke» en slik godhet? Spørsmålet er relevant i forhold til hvor jeg befinner meg i dialogen mellom Jesus og jødene:
«Jeg søker ikke min egen ære. Men det er en som gjør det, og han dømmer»
Joh 8:50
Gud ønsker å bli æret for det han er og gjør. Jeg tror ikke han har noe imot at vi ærer hverandre, men han vil ikke at jeg skal stå som mottaker av ære som skulle tilfalt ham. Føbe Elise Edvarsen hadde spennende motivasjonsundervisning på «Fordi jeg vil!» på Jeløy i går. Hun uttrykte det slik: «Det er ikke viktig at det det er du som er synlig i rommet, men at Jesus er det!». Med andre ord har jeg ikke rett til å søke en ære som kommer i konflikt med hans!

Dagens ‘manna’:
Jeg vanærer Jesus ved å gjøre ham usynlig.
---------------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: