tirsdag 22. april 2014

Den gode retretten

Enda en gang går jeg tilbake til verset:
Så sa han til ham: «Gå og vask deg i Siloa-dammen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende.
Joh 9:7
Jeg kommer tilbake til verset fordi det handler om å komme tilbake. Det handler om den gode retretten. En utsending vender alltid tilbake til ham som har sendt ham ut. Mannen som var født blind, ønsket sikkert å dele gleden av å ha fått synet med sin nærmeste familie, men han vendte først tilbake til Jesus seende.

Ikke alle som fikk hjelp av Jesus avla rapport. Av de ti spedalske Jesus helbredet i grenseområdet mellom Gallilea og Samaria, var det bare én som kom tilbake. Alle ble helbredet, men med den tiende skjedde det noe mer. Han ble frelst, står det*. Det er helt riktig å bruke «frelst» i oversettelsen av det greske ordet sozo (σῴζω), men jeg liker bedre «Din tro har gjort deg hel». Fordi den spedalske var blitt frelst, ble han også sendt ut på nytt, men nå med en ny helhet.

Det skjer noe med meg når jeg «avlegger» rapport for ham som har sendt meg. Hans frelse har alltid vært fullkommen. Jeg kan ikke bli mer «frelst» enn det jeg er, men hver gang jeg vender tilbake gjør det noe med meg som menneske. Jeg blir mer «hel». 


Det samme tror jeg skjedde med mannen som var født blind også – men det blir det rikelig anledning til å reflektere over i de kommende ukene.

Dagens ‘manna’:

Å stadig vende tilbake til Jesus gir helhet
-----------------------------------------
* Luk 17:19
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: