mandag 24. mars 2014

Rasisme?

Var konflikten mellom Jesus og jødene også rasistisk motivert?

Det ligger stoff i samtalen i kapittel 8 som kan tyde på at også rasistiske elementer spilte inn. For Johannes er det universelle i Jesus-fortellingen viktig å få fram. For Matteus var det viktig å presentere Jesu ættetavle på en slik måte at det kommer fram at han stammet fra Abraham, mens Lukas førte den tilbake til «Adam, sønn av Gud»*. Begge aspekter er interessante i et teologisk perspektiv. Det inntrykket jeg får i Johannes-fortellingen er at Jesu etniske bakgrunn blir fullstendig tonet ned:

«Vi er ikke født i hor», sa de. «Vi har én far: Gud.»
Joh 8:41
Dette utsagnet er veldig interessant. Første ledd sier at de var «etnisk rene», mens det ligger en klar antydning: «I motsetning til deg!»

Hva mente de med det? Det kan selvfølgelig ha sammenheng med rykter om Jesu «uortodokse fødsel» knyttet til Josef og hans gravide forlovede, men senere i teksten kommer det fram at de faktisk trodde at Jesus var en samaritan. 

I og med at de religiøse lederne må ha sett på Jesus som en trussel, er det sannsynlig at det foregikk en form for etterretning i forhold til hans aktivitet. Da visste de sannsynligvis at «Han måtte reise gjennom Samaria» (Joh 4:4) og at en hel by hadde kommet til tro. Videre kan de ha visst at han brukte en liknelse om en samaritan til å beskrive hva ekte nestekjærlighet er (Luk 10:25-37). En samaritan var i jødisk religiøs forståelse «født i hor»**. Det var vanskelig nok å forstå at det kunne komme noe godt fra Nasaret, men om han også var samaritan… aldri… Fordommer stenger ofte veien for dypere innsikt!

Dagens ‘manna’:

Gud, hjelp meg til å ta imot ditt ord med et åpent sinn!
---------------------------------------
* Matt 1:1-17 og Lukas 3:23-38
** Se f. eks. Hos 1:2

Ingen kommentarer: