tirsdag 25. mars 2014

Gjenkjent eller ikke?

Når det skal skrives historie er det viktig med kildehenvisninger. Når det skal gjøres ansettelser, er det viktig å sjekke referansene slik at vi vet mer om den ukjentes bakgrunn. 

Men dersom jeg er en del av historien og gjenkjenner den når den fortelles – da holder det for meg. Og dersom jeg personlig kjenner den jobbsøkende personen som et pålitelig menneske – da tar jeg sjansen på ham fordi jeg tror jeg kommer til å kjenne igjen kvalitetene hans i måten han vil utføre jobben på. Det handler altså om gjenkjennelse – et tema som stadig dukker opp i Johannes-evangeliet*.

Jeg tror det er et slikt resonnement som ligger til grunn for Jesu argument:

«Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg.»
Joh 8:42
Det er logisk at dersom de hadde hatt Gud til far, da hadde de kjent ham. Dermed ville de også gjenkjent ham som var gått ut fra Gud og som Gud hadde sendt. Og dersom de elsket Gud ville de også elsket ham. Når det ikke skjedde – hvem var da deres far? Kan han også gjenkjennes?

Om så – da gir Jesus meg her en oppskrift på hvordan en kilde kan avsløres. Dersom jeg kjenner Gud kan jeg gjenkjenne ham. Da er det også mulig å avsløre det som ikke er fra ham.

Dagens ‘manna’:
Det handler om å kjenne Gud!
--------------------------------
* Her er to refleksjoner om temaet: Gjenkjennelse 1 og Gjenkjennelse 2
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: