søndag 23. februar 2014

Før og etter

Slapp av – det handler ikke om slanking. Jeg har egentlig aldri vært opptatt av ”før og etter bilder” i markedsføring av dietter. I begynnelsen av i begynnelsen av tenårene hadde jeg likevel utrolig lyst på en ”Bullworker” - den ble markedsført med før og etter bilder – og jeg hadde ønsket meg veldig en sånn ”etterkropp”. 

Men det ble med drømmen. Mer enn 40 år senere er jeg fortsatt velsignet med en ”førkropp” (bilde er overflødig). 

Jeg regner med at flere av dem som var på reklamefotoene også er tilbake på ”førkropp-stadiet”, for jeg regner med at suksessen med ”etterkroppen” måtte følges opp med vedlikeholdsaktivitet.

Den falne kvinnen som ikke ble fordømt verken av de skriftlærde eller Jesus, opplevde definitivt et vendepunkt med et ”før” og et ”etter”. Hun fikk en oppskrift på vedlikeholdsaktivitet med på veien videre:
«Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»Joh 8:11b
”Fra nå av” begynner det nye og sunne livet. Livet i etterfølgelse. Å motta tilgivelse av nåde er også et kall til etterfølgelse. Jeg tror kvinnen forsto det. Hun hadde møtt Jesus og visste hvor hun skulle gå dersom hun igjen kom inn under fordømmelse på grunn av sine valg.

Dagens ’manna’:
Det nye livet skal også leves!
----------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: