torsdag 30. januar 2014

Gåtefull tale

Jeg er en «håpløs» bestefar (barnebarna kaller meg henholdsvis «morfar» og «farfar»). Håpløsheten består i at jeg elsker å leke med ord. Ord som er fonetisk like, blir alltid «misforstått» av meg – og så svarer jeg ut fra «min forståelse». Etter hvert tar de poenget – men det er fordi de vet at jeg er helt «håpløs». 

Hvis jeg f. eks. får beskjed om at jeg har «svart feil», lurer jeg på hva som er feil med svart. Som oftest morer jeg meg mer enn barna – men erfaringen tilsier at de kommer til å bli utrolig flinke med ord. Jeg har tre bevis for det.
Jødene sa til hverandre: «Hvor vil han dra, siden vi ikke kan finne ham? Vil han kanskje reise ut til våre landsmenn blant grekerne og undervise grekere? Hva mente han med å si: ‘Dere skal søke meg og ikke finne meg, og der jeg er, dit kan dere ikke komme’?»
Joh 7:35-36
Jødene forsto slett ikke Jesu gåtefulle tale, men resonnementet deres er likevel ikke helt i tåka. Dersom Jesus snakket om å «finne ham her på jorden» var konklusjonen deres ikke bare logisk, men også profetisk og helt i tråd med Johannes’ intensjon med evangeliet. 
Utsagnet: «der jeg er kan dere ikke komme» ville være sant dersom han dro til utlandet og underviste grekere. Selvfølgelig kunne de selv reise til utlandet, men ikke når som helst dersom de ville følge sine egne religiøse riter. På sett og vis blir utsagnet oppfylt i evangeliets påskefortelling: «Så førte de Jesus fra Kaifas til landshøvdingens borg. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen; de ville ikke bli urene, for da kunne de ikke spise påskemåltidet» (Joh 18:28).

Men det er også profetisk i den forstand at Jesu undervisning også var for grekere. Dermed er Jesu motstandere paradoksalt nok, og uten å vite det, nærmere en korrekt forståelse av Jesu oppdrag enn dem som sto ham nærmest*.

Dagens ’manna’:

Også når jeg tenker at jeg ikke forstår kan jeg være nærmere sannheten enn jeg aner.
----------------------------------------------------------
* Johannes er også den eneste evangelisten som har med følgende informasjon: Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket.
Joh 11:49-51


Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: