torsdag 5. desember 2013

Et lite kors på NRK

”Gi lyd!” sa vi da vi lekte ”gjemsel” som barn. Det var siste løsning når søket etter den gjemte hadde pågått en stund uten å gi resultat.

Jesus hadde ”gitt lyd” gjennom utsagnet ”Gud, Faderen, har satt sitt segl på Menneskesønnen”. Folket skulle altså lete etter en som bar et segl – en form for merke eller tegn. Folkemengden hadde allerede mistanke om at det var Jesus, men da ha trakk seg bort ble de usikre:

«Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg?» spurte de. «Hva kan du gjøre? Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen gav han dem å spise.»
Joh 6:30-31
De sier rett ut at de ønsker å tro dersom de ser tegnet. Igjen kobler de ”brødunderet” med Moses, og inviterer Jesus til å bekrefte ”Ja – det var tegnet”. Men det underet var kun et symbol på noe var mye viktigere. Symbolenes funksjon er å lede oppmerksomheten mot en åndelig sannhet, og må aldri bli et mål i seg selv. At symboler kan være sterke signaler, er Dagsrevy-journalistens bruk av et lite kors et bevis på. Men det er ingen frelsende kraft i det lille gullkorset hun har rundt halsen. Å forkynne hva det lille korset symboliserer er viktigere enn noensinne, og det har jeg fortsatt anledning til i landet mitt - halleluja.

Det var heller ingen frelsende kraft i brødunderet i ødemarken, men det er en frelsende kraft i ”brødet fra himmelen” og det er på det brødet at Gud har satt sitt ”segl” – ja, det er selve tegnet. Men ser vi det?
 

Dagens ’manna’
Symboler må aldri bli et mål i seg selv
-----------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: