onsdag 13. februar 2013

Ny bekreftelse

At et liv med Den hellige ånd er både spennende og alvorlig har kapittel 5 vært et tydelig eksempel på. På forunderlig vis blir disiplene stadig bekreftet i sin tjeneste. Igjen opplevde de forfølgelse. Denne gang hentet øverstepresten støtte fra Saddukeerne som sikkert var ivrige etter å stoppe enhver forkynnelse om oppstandelse og evig liv. 

På nytt ble de satt i fengsel – det er mulig at det gjaldt alle apostlene, 
«men en engel fra Herren åpnet fengselsportene om natten, førte dem ut og sa: ‘Gå og still dere opp på tempelplassen, og la folket få høre hele dette budskapet om livet!’» Apg 5:20
Hva er de bekreftende faktorene?
  1. Forfølgelsen (se «…med uro ba de!») 
  2. Engelen kom og satte fri. Etter at Den hellige ånd kom, ble det å se engler mer vanlig. At de blir satt fri er i seg selv en bekreftelse av dem, mens Engelens budskap ga ytterligere tre bekreftelser av oppdraget de sto i: 
  3. De hadde valgt riktig arena = tempelplassen, nærmere bestemt Salomos søylehall
  4. De hadde valgt riktig metode = forkynnelse. 
  5. De hadde valgt riktig budskap = budskapet om livet.
Jeg tror mye av motløsheten hos kristne i dag handler om manglende bekreftelse. Disiplene opplevde bekreftelse fordi de levde radikalt slik Jesus sa. Kan valget av hvordan vi lever som kristne påvirke graden av bekreftelse? Jeg tror svaret på det er et enkelt: «Ja!»

Dagens ‘manna’:

Herre, gi meg mot til å leve radikalt!
------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: