onsdag 2. januar 2013

Prolog


Det ble et lite glimt fra ”Tour de Ski” i går. Der kjørtes det en ”prolog” for å avgjøre hvem som skulle gå videre i løpet. I dag skriver jeg en prolog med tanke på ”Tour de Actes” – men alle som vil går videre fra prologen ;-). Jeg har hatt mange turer gjennom Apostelgjerningene. Det går an å lese Bibelen med forskjellige ”briller”. I en ”Innledning til Apostlenes gjerninger” har jeg nevnt en rekke briller.Jeg kan for eksempel bruke:
  • Missiologiske1 briller og lære av hvordan og hvorfor menigheten vokste
  • Homiletiske2 briller og lære av hvordan apostlene forkynte evangeliet
  • Pneumatologiske3 briller og lære om hvordan Den hellig ånd virket i og gjennom den første menigheten.
  • Ekklesiologiske4 briller og lære av hvordan de første kristne ”organiserte” seg og sin tjeneste.
  • Konflikthåndterings briller og lære av hvordan slike situasjoner ble håndtert enten det dreide seg om praktiske konflikter (6:1ff), lærespørsmål (15:1ff) eller uenigheter om strategier (15:36ff).
  • Universalitetsbriller i betydningen av at evangeliet gjelder alle og ikke bare jøder og lære av hvordan de krysset etniske og religiøse grenser.
Slik kunne jeg fortsatt, men på denne ”Touren” skal jeg se på de første kristnes forhold til Den hellige ånd. Da bruker jeg de ovenfor nevnte pneumatologiske brillene, fordi jeg vil lære mer om Den hellige ånd. Men jeg ønsker også å se hvilke konsekvenser dette får for enkeltmennesker og hvilke ringvirkninger det får for fellesskapet (de helliges samfunn) og for samfunnet for øvrig. Derfor kommer jeg sikkert til å bruke både psykologiske og sosiologiske briller også.

Touren vil ta meg fra Jerusalem til Rom, fra venting til handling, fra en jødisk sekt til en verdensreligion og alt dette skjedde innefor ca 30 år - mens jeg vil bruke ca 3 måneder. Det betyr at jeg ikke kommer til å stoppe ved hvert eneste vers, men ta for meg versene som belyser det jeg er på jakt etter.

Normalt ville jeg skrevet en prolog til slutt når jeg visste hva den skulle peke mot. Etter tre måneder er det mulig jeg må skrive en epilog og innrømme: Det ble helt annerledes. Men tro om ikke apostlene måtte ha gjort det om de hadde skrevet en prolog før det hele begynte. Vinden blåser dit den vil.... (Joh 3:8)
 

Apostelgjerningene er den andre boka som Lukas skrev til Teofilus (Apg 1:1). Teofilus betyr ”Den som elsker Gud” eller ”Den som er elsket av Gud”. Uansett blir dagens ’manna’:
Jeg er Teofilus!
---------------------------------
1 Missiologi er misjonsvitenskap - læren om kristendommens utbredelse
2 Homiletikk er prekenlære
3 Pneumatologi er læren om Den hellige ånd
4 Ekklesiologi er læren om kirken

Ingen kommentarer: