tirsdag 20. november 2012

Rekkefølgens orden!

For noen uker siden hadde jeg en søndagsrefleksjon i Krigsropet med tittelen: ”Ordnung muss sein – eller?” Der skriver jeg at Gud ofte stokker om på faktorene for at ikke et mønster skal binde oss, men at det likevel kan være noen ganger at rekkefølgen er viktig. I verset* som jeg har levd i den siste uka, inneholder formaningen fire aspekter av bønn. Jeg tror ikke rekkefølgen er ment å være en ”tvangstrøye”, men den gir en god veiledning for hvordan jeg kan bygge opp en bønn.
 


1) Bønn
Under spørsmålet ”Mangler jeg noe?” tok jeg for meg at ordet som oversettes ’bønn’ er en beskrivelse av en trang eller en mangel. Det er godt å begynne en bønnestund med å kjenne på trangen eller nøden. ”Herre, jeg trenger deg!” er en viktig erkjennelse. Hjelpeløsheten er ved siden av troen den viktigste drivkraften i bønn, skrev Ole Hallesby i boka ”Fra bønnens verden”. Erkjennelsen av trang er like viktig overfor meg selv som overfor Gud – han vet i utgangspunktet at det er sant, men han vil høre det fra meg.
 

2) Påkallelse
Når jeg kommer til påkallelsen, pleier jeg ofte å si: ”Herre, her er jeg!”. Det høres kanskje rart ut? Gud vet det allerede, men han liker at jeg sier det, for da vet han at jeg gjør meg klar for ”kommunikasjon”. Ropet mitt minner Ham om at jeg er klar til å lytte og be. Under påkallelsen kommer han meg i møte og betjener meg. Han ”vasker mine føtter” slik at jeg kan ha del i ham**.
 

3) Forbønn
Når jeg har del i ham, er jeg trygg når jeg ”stiller meg i gapet” for andre. Det handler ikke om meg. Jeg er bare formidleren, mellommannen, ”tolken”, som sørger for at Gud blir ”minnet” om dem jeg ber for.
 

4) Takk
Så kommer takken for at jeg har adgangen inn til tronen, og jeg takker for at jeg får lov til å legge meg selv og dem jeg ber for i Herrens hender. Det er en fantastisk rett å få lov til å legge fra seg bekymringene hos ham.

Jeg tror ikke at de fire ”ordene” i formaningen er tatt med for retorikkens skyld. De danner et bibelsk utgangspunkt for bønn.

Dagens ’manna’:

Bibelen er den beste læreboka om bønn! 
_________________________________________
* Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.
1 Tim 2:1
**Joh 13:7

Ingen kommentarer: