onsdag 7. november 2012

Fritt ord

Våren 1991 skrev jeg musikalen ”Tilbake til fremtiden 66” sammen med Tone Ødegaard. Det handlet om en bibellesers vandring gjennom Bibelen. En av scenene var fra soverommet til lille Samuel* som ikke forsto at det var Gud som talte til ham. Da Eli til slutt skjønte det, sang Samuel:
Unnskyld, jeg kjente ikke stemmen din,
Kanskje var jeg litt for trøtt?
Trodde Eli ba meg komme inn
Håper du ikke er støtt?
Tal Herre! Din tjener hører
Tal Herre! Jeg er din tjener
Tal, Herre, tal!
Dette verset var veldig knyttet til denne spesielle situasjonen som Samuel befant seg i, og det ble senere skrevet om for å gjøre sangen mer generell**, men de neste versene ble beholdt slik de var. Et av disse versene går slik:
Herre, skal dette være kallet mitt
bringe ordet i fra deg?
Hjelp meg da å kunne tale fritt
lydig å vandre din vei!
Det er forbønn for forkynnerkallet Paulus ber om i dag:
Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent …. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.
Ef 6:19-20
Jeg tror at alle som deler et slike kall, kjenner på den samme lengselen – helt fra lille Samuel fram til ”lille” Linda Bond.

Dagens ’manna’:
Gud, hjelp meg å kunne tale fritt!
__________________________________________________
1 Sam 3

** Sangen er senere publisert i flere land og er nr. 474 i Frelsesarmeens sangbok (2010)
Om Gud vil tale til vår verden nå
- vise mennesker sin vei.
Fin's det noen som vil høre på?
Jeg tror han vil bruke meg


Du kan hører du en innspilling av kadettene i 1996

Ingen kommentarer: