mandag 22. oktober 2012

Rustningen

Jeg begynner som regel undervisning i Efeserbrevet med å spørre tilhørerne hva de forbinder med dette brevet. Det første svaret er alltid ”Guds fulle rustning”. Grunnen tror jeg er ganske enkel: Vi husker bedre det som er visuelt:
Ta på Guds fulle rustning.
Ef 6:11
…men hva er denne rustningen?
Umiddelbart vil mange tenke at det ligger i forklaringen av de enkelte delene av rustningen som kommer senere teksten. Men det er bare aspekter av den fullstendige rustningen. I og med at Paulus bruker så mye tid på å undervise om stillingen ”i Kristus”, virker det for meg innlysende at rustningen er Kristus. Hver enkelt del av rustningen bekrefter en slik tolkning. Kristus er frelsen, rettferdigheten, sannheten, Ordet osv – men dette kommer jeg tilbake til etter hvert.

Dagens ’manna’:

Kristus er Guds rustning!

Ingen kommentarer: