onsdag 10. oktober 2012

Kvinnesyn eller samfunnssyn?

I dag er temaet kvinnenes underordning under sine ektemenn. Dette blir ofte beskrevet som Paulus sitt kvinnesyn, men jeg får ikke det til å stemme verken i sammenhengen som dagens vers står i* eller når jeg leser andre brev Paulus har skrevet. Men hva er det da? Det ligger nærmere hans samfunnssyn slik det kommer til uttrykk f. eks. i Rom 13, men kanskje enda mer presist beskriver det forholdet mellom de kristne og det verdslige samfunn.

Jesus sa tydelig fra om at hans rike ikke er av denne verden. Det kan ha vært grunnen til at de første kristne var forsiktige med å komme med uttalelser som kunne oppfattes som angrep på samfunnsordninger. Et godt eksempel på dette er brevet til Filemon. Paulus oppfordrer Filemon til å ta imot den rømte slaven sin, Onesimus, som en bror i Herren – men overlater til Filemon hvilke konsekvenser han lar det åndelige søskenforholdet få for forholdet mellom dem som ”herre og slave”.

Et samfunnshensyn kan altså være bakgrunnen for det Paulus skriver:

Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt.
Ef 5:22-24
På samme måte som Kristus er hode og frelser for sin kropp (menigheten) har mannen denne rollen overfor sin hustru. Det henspeiler på mannens rolle som beskytter og forsørger. At dette er noe helt annet enn en ”maktrelasjon”, skal jeg se nærmere på i morgen når mannens forhold til kvinnen beskrives - og da kommer også kontrasten til verdslige ekteskapet fram. 

Det er ikke viktig for meg å forsvare Paulus sine uttalelser, men ut fra helheten sliter jeg med bildet av ham som kvinnefiendtlig. Han kommer dessuten med varme anbefalinger av kvinner som innehadde ledende stillinger i menigheten**.

Dagens ’manna’:

Et samfunn forandres ved at kvaliteten på byggesteinene preges av de kristne verdier.
_______________________________
* Se: Forholdet mellom mann og kvinne
** Jfr. f. eks. Føbe, Nymfa og Preskilla

Ingen kommentarer: