tirsdag 9. oktober 2012

Forholdet mellom mann og kvinne

Fordelen (og ulempen?) med å lese Bibelen med fokus på hvert enkelt vers, er at jeg ikke kan vri meg unna de versene som er vanskelige å forstå i min samtid. Når jeg nå er kommet til relasjonen mellom mann og kvinne i ekteskapet står jeg overfor en slik utfordring. 

For meg er det ikke tvil om at ”i Kristus” er en av Paulus sine aller viktigste teologiske byggesteiner. Og i Kristus er det i følge Paulus ikke mann og kvinne (Gal 3:28). Dersom dette glemmes, kan versene i siste del av Efeserbrevet 5 misforstås og misbrukes. Det har dessverre skjedd og det hender fortsatt at det skjer selv om innledningsverset er tydelig:
Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus!
Ef 5:21
Underordningen er altså gjensidig og kjønnsuavhengig fordi vi er underordnet Kristus. Holdningen ”Hva kan jeg bidra med for at du får ut det beste i deg?” er ikke gyldig bare på Nils Arne Eggens fotballbane, men treffer kjernen i samspillet mellom ektefeller i familien. Den kan også brukes i en menighet, på en arbeidsplass, eller på et helt samfunn. Men det er i ekteskapet at det bør være lettest å få til, og det er den som er samfunnets minste, men viktigste byggestein.

Når jeg de neste dagene dukker enda dypere i detaljene burde denne innledningen vært obligatorisk lesning, men jeg får sørge for at det blir en lenke som leder tilbake hit. Utgangspunktet er viktig!

Dagens ’manna’:

Gjensidig underordning får fram det beste i samspillet.

Ingen kommentarer: