fredag 12. oktober 2012

Bryllupsforberedelser

Det er artig å observere hvor mye tid unge bruker på å forberede bryllupsfesten. Noen velger til og med å inngå ekteskap og vente på det optimale øyeblikk med festen. Flere av bøkene i Bibelen bruker ekteskapet som bilde på forholdet mellom Jesus og kirken (og omvendt), og i dagens vers leser vi:
Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være.
Ef 5:26-27
Her er det snakk om forberedelser av bruden. Det ikke usannsynlig at Paulus med ”badet i vann i kraft av et ord” sikter til det rituelle renselsesbad som en brud måtte gjennom før hun ble presentert for brudgommen. Noen assosierer dette med vanndåpen, men det er også mange teologer utenfor den tradisjon jeg står i som knytter ”vannbadet i ordet” med Jesu utsagn: ”Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere” (Joh 15:3).

Ved første øyekast kan det virke litt underlig at menigheten både er brud og brudgommens kropp, men det er helt i tråd med synet på ekteskapet helt fra skapelsen av: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp (1 Mos 2:24). Paulus siterer verset litt senere i avsnittet.

På sett og vis likner mitt forhold til Jesus det noen av dagens unge gjør. Den formelle forening har funnet sted, men den endelige bryllupsfesten venter til det optimale øyeblikk. I morgen vender Paulus tilbake til hva Jesu forbilde betyr for synet på det kristne ekteskapet.

Dagens ’manna’:
Jesus har ved sitt ord gjort meg i stand til å bli ett med ham.

Ingen kommentarer: