onsdag 17. oktober 2012

Barn og foreldre

Det er mer enn 20 år siden jeg ble overrasket av at Gud talte om at han i vår samtid vil virke gjennom barn i fysisk betydning så vel som åndelig. 

Siden har dette festet seg stadig sterkere i min oppmerksomhet. Jeg tror ikke det er tilfeldig at Det gamle testamente avslutter med en profeti om at Elia skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene. Jesus så på Johannes døperen som denne Elia.*

Det er ikke tvil om at Døperens forkynnelse førte mennesker til omvendelse. En omvendelse oppdages først av dem som står nærmest.

Dagens vers er interessante fordi Paulus adresserer barna som en del av menigheten ettersom foreldrene ikke bare er ”biologiske”, men også ”foreldre i Herren”:

Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.
Ef 6:1-3
Det følger løfter med det som skjer når barn og foreldre finner hverandre også i et åndelig fellesskap.

Dagens ’manna’:

Gud ønsker å virke både i og gjennom familien!
------------------------------------------------
* Se Mal 4:6 og Matt 11:13-15

Ingen kommentarer: