fredag 7. september 2012

Salve caput cruentatum

Overskriften er fra siste del av et langt middelaldersk dikt på latin og betyr noe i retning av ”Hils det blodige hodet!”. Diktet er som helhet en hyllest til Jesus og hans lidelse med tittelen ”Hils verdens frelser” (Salve mundi salutare). Den enkelte strofe tar for seg deler av Jesu kropp under lidelsen. Diktet krediteres Arnulf av Louvain som døde i 1250.

På 1600-tallet ble det oversatt til tysk av Paul Gerhardt, og det var den siste delen som ble tonesatt og brukt: "O Haupt voll Blut und Wunden" (O, hode fullt av blod og sår). Salmen, som jeg vil tro er en av verdens ”topp 10”, fikk en stor utbredelse da den kom i engelsk versjon "O Sacred head, sore wounded".

Jeg har sunget den på engelsk. Originalen finnes i norsk oversettelse, men jeg har aldri sunget den teksten. Melodien brukes også til ”Velt alle dine veie” og første vers går slik:

O hode, høyt forhånet,
med blodig sår og ve,
o hode, tornekronet
til smerte, spott og spe,
o hode som var hedret
og tilbedt inderlig,
men nå så dypt fornedret:
Vær hilset hjertelig!*

Grunnen til at jeg tar med denne spesielle lovprisningen inn i dagen, er tanken om at Jesus er hode for kroppen og da følger dagens vers:
Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.
Ef 4:16
Alle vet at hodet er helt vitalt for kroppens funksjoner. Det holder kroppen ”sammenføyd” – for meg er det ensbetydende med at kroppen fungerer som én kropp. De støttende bånd som Paulus nevner, er menighetens tjenester som jeg har skrevet om de siste ukene. De må styres fra hodet. Da vokser vi og bygges opp i kjærlighet.

Dagens ’manna’:
Jesus er hodet!
___________________________
* Du kan lese mer om salmen på Leif Haugens blogg 

Ingen kommentarer: