lørdag 8. september 2012

Å leve som hedning

Ligger det en mulighet for at jeg som en kristen kan leve som en hedning? 

Dersom det Paulus skriver er mer enn retorikk, er det fare for det ja:
Så ber jeg dere inntrengende i Herren: Lev* ikke lenger slik som hedningene.
Ef 4:17
Riktignok skriver Paulus litt senere ”Men dere er ikke slik”. Det utelukker likevel ikke at det er mulig for meg som troende å leve slik. Det er faktisk svært lett å gå* i ”hedningefella”**. Det første tegnet på at noe er galt er at: ”Deres tanker er tomhet”. Dette utsagnet kan ved første øyekast virke utrolig arrogant: De som står ”utenfor” preges av tomme tanker.

Igjen vil jeg utfordre oversettelsen. Det greske ordet for tomhet kan også oversettes med ”forfengelighet”. Sett i lys av resten av teksten, ville jeg foretrukket ”De preges av sinnets forfengelighet”. I åndelig forstand er riktignok forfengelighet synonymt med tomhet. Men forfengelighet passer bedre i denne sammenheng fordi de ikke-troende ofte fornekter det som ikke umiddelbart kan gripes med tanken. Dersom jeg krever å forstå alt som hører til troslivet, har jeg begynt å leve som hedning fordi jeg preges av ”sinnets forfengelighet” - det hender jeg går i den "fella" og det hender ofte at jeg møter kristne som sitter fast der. 

Dagens ’manna’:
Hvis ingen går i fella – blir det jul igjen!
(jul = Jesus er til stede i verden)
---------------------------------------------------------
* Det greske ordet som her oversettes ”lev” betyr egentlig å vandre eller gå. Jfr tidligere referanse til sitte, vandre, stå.
** Hedningene er det samme som ”folkeslagene” – som blir brukt om ”ikke-jødene”. Det interessante er at Paulus i Efeserbrevet ikke skriver utelukkende til jøder, men til alle som ved tro har blitt del av den samme kropp. Det må bety at han så på ”menigheten” som Guds folk versus ”folkeslagene”.

Ingen kommentarer: