onsdag 12. september 2012

Mesterklasse


Kravet til dokumentasjon blir stadig skjerpet. Når jeg har ”sensor-rollen”, er jeg opptatt av at studentene er nøye med kildereferansene. Jeg ønsker å vite hvor innsikten kommer fra. Dersom det er lagt opp til personlig refleksjon, er det selvfølgelig helt greit å skrive ’jeg mener/tenker’ osv, men en påstand eller et sitat må ha en referanse.

”Mesterklasse” heter et nytt program på NrK. Der får to unge talenter tre dager sammen med f. eks. Leif Ole Andsnes eller Tine Thing Helseth. Det de lærer er kanskje ikke konkrete ferdigheter, men snarere å få ”kontakt” med det som ligger ”bak” musikken.

Det er ikke lett å overføre dokumentasjonskrav når innsikten blir abstrakt. Det er ikke sikkert de håpefulle talentene kan si hvordan de ”lærte det”, eller hvordan de ”knakk koden”, men de vet at de har gått i klassen til en mester.

Når en ateist krever dokumentasjon fra meg som troende, kan det være vanskelig å si hvordan jeg har kommet fram til innsikten. Jeg vet bare at jeg har gått i klassen til en mester:
Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus.
Ef 4:21
Det er interessant at Paulus skriver dette til mennesker som høyst sannsynlig ikke hadde møtt Jesus fysisk. Likevel har de ”hørt ham” og ”fått opplæring” – men nøkkelen er igjen den lille bokstaven ”i” ham. Det er derfra jeg har min innsikt også, og den har jeg fått fordi kroppen blir holdt sammen av en masse ”støttende bånd” = mennesker som har gått inn i en tjeneste.

Dagens ’manna’:
Jeg er så heldig at jeg får være med i Mesterklassen.

Ingen kommentarer: