onsdag 5. september 2012

Lettlurt?

Et barn er lettere å lure enn en voksen – det er i hvert fall noe vi voksne liker å tenke – og det har faktisk bibelsk belegg: Det brukes som et argument for vekst i Kristi kropp:
Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep.
Ef 4:14
Det er tydelig at Paulus så vranglære som en av de største truslene i menighetene han hadde en relasjon til. Et lite glimt i Kirkehistorien, bekrefter at det som i dag betraktes som den allment aksepterte kristne doktrine sto under sterke angrep fra mange sider under det første og andre århundre…

Bildet av å bli blåst ut av retning av en ny lære finner jeg igjen i Jakobs brev. Det modne (fullkomne) mennesket blir i følge Jakob kjennetegnet av visdom. Og en som mangler tro for å be om visdom ”ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden.” (Jak 1:6)

I lys av dagens livssynsmarked og alternative religioners innflytelse, er vekst i Kristi kropp viktigere enn noen gang. Det kreves trygghet i Kristus for å kunne stå for det som er rett lære, for det vil koste.

Dagens ’manna’:
Jeg vil ha det som er rett og ekte!

Ingen kommentarer: