tirsdag 4. september 2012

Hva er fylde?

Når jeg tenker etter bruker jeg ikke så ofte substantivet. I min dagligtale er det mer vanlig å bruke adjektivet ”fyldig” eller verbet ”fylle” eller ”oppfylle”. 

Det hender kanskje at det kan falle en munter bemerkning om en person som tar mye plass enten bokstavelig eller i overført betydning: ”Så kom han i all sin fylde!”. Det beskriver altså en person som er merkbart til stede. En slik forståelse av ”fylde” kan være god tilnærming når målet er:
”å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp …. og har hele Kristi fylde”
Ef 4:13
Dersom alle tjenestene hadde fokus på at ”Jesus skal være merkbart tilstede” i ”kroppen”, tror jeg det ville gå relativt kort tid før vi som tjenere kunne avlegge rapport: ”Mission accomplished” – ”Oppdrag utført!”

Første skritt er at jeg begynner der hvor jeg har størst innflytelse: Hos meg selv. Det kan jo være at det blir smittsomt ;-)

Dagens ’manna’
Jesus skal være merkbart til stede.

Ingen kommentarer: