mandag 3. september 2012

”Fem om dagen”

Med tanke på de fem tjenestegavene er veien kort til helsedirektoratets kampanje ”Fem om dagen” som et råd for sunn livsstil og god helse. Hensikten med tjenestegavene og reproduksjonen av dem er også sunnhet og helse i ”Kristi kropp”:
”…inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.”
Ef 4:13
Verset forsyner meg med ei liste med fire tydelige sunnhetstegn:
1. Enhet i troen
2. Kjennskap til Guds Sønn
3. Modenhet
4. Kristi fylde
I refleksjonene fra første del av kapittel fire, har jeg flere ganger vært innom hva enhet innebærer. Jeg har også skrevet en del om at kjennskap, og ikke kunnskap, er målet. Modenhet har jeg derimot ikke hatt oppe som tema i Efeserbrevet så langt. 

Jeg konstaterer at oversetterne velger å oversette det greske ”andra teleion” med det ”modne mennesket”. Det er heller ikke feil å bruke "det fullkomne mennesket" som flere oversettere gjør. Jeg tror at å velge ”moden” er gjort i ”beste mening” av en enkel grunn: I menneskelig tankegang er modenhet oppnåelig, mens fullkommenhet er uoppnåelig. Nettopp derfor vil mener jeg at å velge en oversettelse som menneskelig sett er mulig bryter med sammenhengen og argumentasjonen som Paulus legger opp til: Nemlig at fullkommenheten finnes i Kristus alene, og at det er i ham vi har vår stilling. Det er det tjenestegavene skal hjelpe oss å se. Det er derfor det kommer etter enhet i troen og kjennskapen (den erfaringsbaserte kunnskapen) til Guds Sønn. 

Dersom et modent menneske er noe mindre enn et fullkomment menneske tror jeg ikke siste tegn noen gang vil bli synlig: At Kristi kropp har hele Kristi fylde. Det kommer jeg tilbake til i morgen.

Dagens ’manna’:
Gud, gi oss tjenester som hjelper oss til å se at vi er fullkomne mennesker i Kristus.

Ingen kommentarer: