tirsdag 25. september 2012

Det som alltid sømmer seg!

De fleste har meninger om hva som sømmer seg eller ikke. Det kan være forskjellig fra kultur til kultur. Innenfor den kristne tradisjon har det ofte vært uskrevne regler om hva som ikke sømmer seg for en kristen. 

Da jeg vokste opp var det gjerne ytre og uvesentlige ting som makeup, øredobber, skjørtelengde, sport på søndager, kino osv – listas lengde varierte fra landsdel til landsdel, og fra konservative til liberale forsamlinger.

Selv om ting er i endring vil det være noe som alltid ville høre til det som er usømmelig:

Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud!
Ef 5:3-4
Det er veldig tydelig hva som alltid sømmer seg: Si heller takk til Gud! Jeg er overbevist om at et menneske som med et oppriktig hjerte sier takk til Gud vil bygge en terskel som gjør at det blir unaturlig å krysse over i det usømmelige. Da blir det hellige naturlig og det naturlige hellig – og Jesus som menneske blir synlig i verden gjennom oss.

Dagens ’manna’:

Et takknemlig hjerte vil si takk med mer enn ord.

Ingen kommentarer: