mandag 20. august 2012

Tre preposisjoner

For et år siden skrev jeg en rekke refleksjoner om troens grammatikk og da med et spesielt fokus på preposisjoner. Det er interessant at Paulus bruker tre preposisjoner til å beskrive Guds relasjon til menneskene:
han som er over alle
og gjennom alle og i alle.
Ef 4:6
1. Over
Jeg tror dette er den preposisjonen som er lettest for et menneske å forbinde med Gud. Den generelle oppfatningen av Gud er at han er opphøyet. At han også er dypt nedbøyet hos dem som ”ligger nede”, er en side ved ham vi ofte glemmer, men som vises ved preposisjonen:
2. Gjennom
At Gud eksisterer ’gjennom alle’ er kanskje lettere å forstå når de knyttes til Jesu ord i domskapittelet der han konkluderer med: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’ (Matt 25:40)

3. I
At Gud er i alle vil umiddelbart bifalles i de nyreligiøse miljøene. Samtidig vil det ut fra konteksten være fullstendig avsporing å konkludere med at menneskene er overlatt til å finne Gud i seg selv. At Gud er ”i alle” tolker jeg som et uttrykk for at alle mennesker har sin opprinnelse i hans bilde. Ut fra konteksten er dette bildet blitt gjenopprettet i Kristus.

Egentlig fantastisk hvor mye tre små preposisjoner kan fortelle meg om Gud.

Dagens ’manna’
Det kan ligge mye informasjon i én bokstav

Ingen kommentarer: