søndag 19. august 2012

Alles Far *

For en uke siden hørte jeg Freddy Runar tale om barnekåret på Frelsesarmeen i Moss. Det var en velsignelse å lytte til. De siste par dagene på Gullbrannagården har det vært mange gode samtaler i pausene mellom møter og seminarer. På frokosten på fredag snakket vi om hva som er våre ”perler”. 

En kunne fortelle om hvor viktig det var for ham å formidle Guds faderhjerte og at dette hadde ført ham til de aller fleste land i Øst-Europa med evangeliet. Der har far ofte vært helt eller delvis fraværende. Noe Magna og jeg også merket oss i den tiden vi bodde der.

Selv om Paulus skriver til de troende, tror jeg ikke at han med ”alles Far” begrenser ”alle” til kun de troende. Den ene Gud er Far til alle mennesker, men gjennom syndefallet frasa menneskene seg barneretten. Den retten må tas tilbake, og det har Far gjort mulig i Jesus Kristus: ”… alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn.” (Joh 1:12). 

Det som blir min utfordring er alltid å være bevisst på at alle mennesker jeg møter i utgangspunktet er Guds barn og at de kan ta tilbake den retten ved å ta imot Jesus.

Dagens ’manna’:
Den Farskjærlighet som får meg til å føle meg unik i Herrens øyne – er den samme for alle!
_______________________________________
* Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far,
Ef 4:3-6

Ingen kommentarer: