onsdag 22. august 2012

Positiv deportasjon?

Bortføring er et ord med negative vibrasjoner, men når jeg leser dagens vers tror jeg det beskriver noe positivt:
Han steg opp i det høye
og bortførte fanger,
til menneskene ga han gaver.
Ef 4:8
Det er ikke umiddelbart enkelt å tolke hva Paulus legger i sitatet fra Salme 68:19, men jeg velger å se det i sammenheng med det Peter skriver i sitt første brev. Der beskriver han hvordan Jesus i sin død gikk bort og forkynte for åndene som var i fangenskap (1 Pet 3:19).

Paulus var overbevist om at f. eks. Abraham var rettferdiggjort ved tro. Det er derfor sannsynlig at han og Peter tolker verset i Salmene som en profeti om at Jesus ville frigjøre dem som døde rettferdiggjort ved tro før forsoningsverket var fullført ved Golgata. Det må kalles en positiv deportasjon!

Dagens ’manna’:
Jesus frigjorde fanger – og det gjør han fortsatt!

Ingen kommentarer: