torsdag 23. august 2012

Gavedryss

Jeg tror de fleste mennesker liker å få gaver. Samtidig er det slik at når jeg mottar noe, så har jeg lyst til å gi noe igjen. Det er vanligvis ikke noe problem så lenge jeg føler at jeg har noe å gi. I går leste vi verset:
Han steg opp i det høye
og bortførte fanger,
til menneskene ga han gaver.
Ef 4:8
Det er ikke tvil om at gavene som Jesus har gitt til ”menneskene” er mange og varierte, men jeg tror fortsatt at Paulus i denne sammenheng tenker spesielt på tjenestene i menigheten. Det blir tydelig om vi ser litt tilbake*, men det kommer til å bli enda tydeligere etter et par vers når han beskriver tjenestegavene og deres funksjon i menigheten.

Nettopp det at et menneske som kommer til tro får en tjeneste som ”gave”, gjør at det har lyst til å gi noe igjen. Derfor tror jeg de mest fornøyde kristne, er de som opplever at de får stå i en tjeneste i Guds rike. Det er noe som både ”tjeneren” og menigheten nyter godt av. Så når Paulus sier til Timoteus: ”…gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste” (2 Tim 4:5) har han både Timoteus og menighetens beste i tankene.

Dagens ’manna’:

Det er en gave også å få bruke gaven.
________________________________________
* Se: Grenseløs eller tilmålt

Ingen kommentarer: