fredag 31. august 2012

Noen som mangler?

Paulus nevner kun fem tjenestegaver i Efeserbrevet 4:11, og noen vil hevde at det er kun disse fem. Det som støtter et slikt synspunkt, er at en liste over alle tjenester i menigheten ikke vil være veldig omfattende, så hvorfor stoppe på fem dersom en fullstendig liste ville inneholdt ti?

Et annet argument for å begrense til disse fem er at noen av dem som savnes, kan fanges opp som en funksjon i en av de fem.

Å diskutere antall kan fort bli en total avsporing, og jeg vil hevde at det ikke er viktig. Dessuten er det litt pussig at den tjenesten som menigheten først så behov for etter hvert som den vokste seg stor 1 ikke er nevnt i lista: Diakonen.

De som begrenser tjenestegavene til fem vil hevde at alle diakonens funksjoner er fanget opp i hyrderollen. Det er mye som tyder på at det er bibelsk belegg for at diakoner ble både menighetsplantere og pastorer 2. Da jeg skrev om hyrden, hevdet jeg at den tjenesten kanskje mer enn noen av de andre tjenestene fant sitt forbilde i Jesus. Det som kjennetegnet Jesu tjeneste var ”tjenende lederskap”. Eksempelet med fotvasken er diakonens forbilde – men det er definitivt også pastorens.

Ikke i noen av listene som Paulus gir oss av gaver og tjenester hevder han at den er fullstendig. Samtidig blir det anstrengt å lage lange lister med tjenester bare for å fange opp funksjoner som en moderne menighet trenger å få fylt. Det viktigste er kanskje ikke at en tjeneste har et spesifikt navn, men at alt jeg gjør i Guds rike er motivert av kjærlighet og den identiteten jeg har i Kristus (dette er temaet førstkommende søndag).

Dagens ’manna’
Det jeg gjør, vil jeg gjøre med iver! 3
______________________________________
1 Jfr Apg 6:1-7
2 Jfr. Filip i Samaria Apg 8:4-17 (NB i tillegg til å være diakon Apg 6:5, kaller Lukas ham også for ”evangelisten” Apg 21:8)NB Føbe var også diakon og sannsynligvis leder av menigheten i Kenkreæ (Rom 16:1)

Ingen kommentarer: