lørdag 1. september 2012

Reproduksjon

Ordet kan ha en negativ klang dersom det f. eks. beskriver kopiert kunst – men dersom vi tenker at reproduksjon er det sterkeste tegnet på liv er det nesten udelt positivt. Det finnes selvfølgelig unntak som f. eks. insekter og dyr som kan bli til landeplager. 

Men når tematikken er tjenester i menigheten, er det neppe fare for at det blir en landeplage, selv om Arnulf Øverland i 1931 mente at kristendommen representerer nettopp det.  
Paulus skrev at hensikten med tjenestegavene er
”å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp,”
Tjenestegavenes hensikt er altså å reprodusere tjenester – det er det som er naturlig menighetsvekst og kjennetegn på liv. Det som er utfordringen er at når noen har modellert en tjeneste på en god måte, blir det nesten som et kunstverk. Da er det fort gjort å lage en beskrivelse av metode og form, og så gjøres det forsøk på kopiere dette. Da er det ikke videreføring av liv og originalitet, da blir det reprodusert ”kunst”. Det likner på originalen, men det er fort gjort å gjennomskue det. Utrustning til tjeneste er primært videreføring av selve livet.

Dagens ’manna’:
Liv avler liv

Ingen kommentarer: