torsdag 30. august 2012

Læreren *

Det er litt ubeskjedent å sette inn et bilde av seg selv som illustrasjon, men som ganske ung trodde jeg at det var den gaven jeg hadde fått som min tjeneste. Det er kanskje den tjenesten som er lettest å definere og av den grunn den minst skremmende. 

Men tjenesten som offiser har gjort at jeg også har kommet i berøring med elementer fra noen av de andre tjenestene – ikke minst fordi det har lagt til den rollen/ordren/tjenesten jeg har blitt tildelt.

Jeg har ofte hevdet at forkynnelsens hovedmål er å skape tro, mens undervisningens mål er å øke kunnskap og enda viktigere: Kjennskap.

I den senere tid har jeg også vært opptatt av at Paulus hver dag i to år ga ”undervisning i skolen til Tyrannos”. Det greske ordet som i 2011-utgaven er oversatt med ”ga undervisning” er ’dialogomai’ – som tidligere ble oversatt ”førte samtaler”. Resultatet var ganske oppsiktsvekkende: ”…alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere”. **

Jeg tror at samtalen er ekstremt viktig for at kunnskap og kjennskap skal formidles. Det er ikke sikkert at den som mottar undervisning (deltar i samtalen) umiddelbart oppfatter verdien av det som blir formidlet. Men om læreren underviser som Jesu representant, vil underet skje ved at ”Den hellige ånd … skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere” (Joh 14:26).

Akkurat det har jeg sett i mange menneskers liv og hørt av deres vitnesbyrd. Det er også min personlige opplevelse at Den hellige ånd minner meg om det jeg har lært når jeg trenger det som mest. Derfor blir dagens ’manna’:
Gud, gi noen til å være lærere!
__________________________________
* Og det var han som ga noen til å være … lærere
Ef 4:11
** Apg 19:9-10

Ingen kommentarer: