lørdag 25. august 2012

Min eller alles?

Det har handlet mye om gaver de siste dagene, og i flere refleksjoner har jeg hatt fokus på at vi i nåde mottar en tjeneste som en gave. Når jeg nå kommer til oppramsingen av tjenestegavene, er det interessant å legge merke til åpningsordene:
Og det var han som ga noen til å være apostler ... osv
Ef 4:11-13
Her kommer det tydelig fram at gaven jeg har fått er en gave til alle forutsatt at jeg forvalter den på en riktig måte. Hensikten med disse gavene er nemlig krystallklar:
 
å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.

Jeg kommer til å holde meg i dette avsnittet en tid framover og se på de navngitte tjenestegavene og deres hensikt.

Dagens ’manna’:
Min gave blir først en gave når den tilhører alle.

Ingen kommentarer: