onsdag 29. august 2012

Hyrden *

På de fleste latinske språk er ”pastor” ordet som betyr hyrde. Det samme gjelder på russisk. Så da vi beveget oss mellom rumensk- og russisktalende forsamlinger i Moldova var det et av de få ordene som var gjenkjennbart i begge språk. 

I tillegg var ”hyrdemotivet” synlig på markene hver gang vi forlot hovedstaden. Det var lett å bli minnet om hva som er hovedfokuset i pastorens tjeneste.

Når tjenestegavene står på agendaen, er det interessant at det nettopp er ”hyrden” Gud, og senere Jesus, bruker til å beskrive seg selv**. Selv om Kristuslikhet er målet for enhver disippel, kan det være nyttig å gå til dem som var apostler, profeter osv for å finne forbilder for akkurat den spesielle tjenesten. Men for en pastor er Jesus og hans liv forbildet framfor alle.

Jeg vet ikke om ”pastor” er det første du tenker på når du hører navnet Peter. Han var selvfølgelig nevnt som en av apostlene, men det er heller ikke tvil om at hans ”gjenopprettelseskall” var et kall til pastor ***. Pastorer kommer altså i mange ”utgaver”, men kjernen er Guds farshjerte.

I dag er det mye som drar sauene bort fra flokken, og vi trenger pastorer som leter opp dem som er kommet bort.

Dagens ’manna’:
Gud, gi noen til å være hyrder!
__________________________________
* Og det var han som ga noen til å være … hyrder Ef 4:11
** Se f. eks. Esek 34  og Joh 10:11-16
***Joh 21:15-19

1 kommentar:

Jan Risan sa...

Da er kanskje det engelske ordet "pasture" som betyr beitemark eller gressgang også av samme opprinnelse? (I Salme 23 vers 1 og 2 leser vi om hyrden som lar oss ligge i "green pastures")