tirsdag 28. august 2012

Evangelisten *

Selv om jeg aldri har fått anledning til å høre ham ”live”, har jeg i alle år beundret Billy Graham. Samtidig har jeg forundret meg over hva det er som har gjort ham til en av kirkehistoriens største evangelister. 

Når jeg hører ham preke, eller leser hans bøker verken sier eller skriver han noe som er spesielt originalt . Det kunne vært sagt eller skrevet av en hvilken som helst predikant, men allikevel har det en helt spesiell virkning når det formidles av Billy Graham. 

Hvorfor?

Jeg tror det er en kombinasjon av mange faktorer og hvor et grunnleggende disippelskap ligger i bunn.  Men det spesielle er at evangelisten tror:
1) at han er kalt til tjenesten (av Gud og menigheten)
2) at evangeliet er et livsforvandlende budskap som må forkynnes (Rom 10:17)
3) at han som formidler av budskapet kun er en kanal
4) at budskapet må formidles på en enkel og direkte måte
5) at han må være tro mot Gud, budskapet, tilhørerne og tjenesten hver gang han står fram
6) at tjenesten varer så lenge den er gitt ham av Gud
Nå kan det virke avskrekkende å bruke Billy Graham som eksempel. Alle som får en evangelists tjeneste skal ikke nå hele verden, men jeg tror at de "kjennetegnene" som jeg mener å se hos den gamle evangelistkjempen er universelle for tjenesten. Tro om det ikke også kunne vært sagt om William Booth eller en lokal bedehus-evangelist?
 
Dagens ’manna':
Gud, gi noen til å være evangelister!
___________________________________________
Og det var han som ga noen til å være …evangelister
Ef 4:11

Ingen kommentarer: