tirsdag 14. august 2012

Ett håp *

Godt inne i mitt fjerde år med daglig blogging, er det naturlig at det ligger mange refleksjoner under etiketten ”Håp”. 

Et lite tilbakeblikk avslører at jeg ikke har hatt fokus på ”ett”, men samtidig går det veldig tydelig fram at ordet brukes gjennomført i bestemt form entall: Håpet. Det indikerer at fokuset er på ett bestemt ”håp” – ikke en ubestemmelig forventning.

I paulinsk tankegang er håpet noe som blir stående til evig tid og synonymt med en alltid eksisterende framtid. Videre er håpet så sterkt knyttet til Jesus at han skrev:
For i håpet er vi frelst.
Rom 8:24
For Paulus er det ingen frelse utenfor Kristus, så håpet blir synonymt med ham. Det virker også som han er overbevist om at hans lesere allerede har grepet enheten i håpet, for han skriver: slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. Litt omskrevet blir det slik: På samme måte som dere fikk ett håp da dere ble kalt, fikk dere én kropp og én ånd – sett alt inn på å bevare den enheten!

Og Paulus stopper ikke der. Det kommer mer de neste dagene om hva som samler oss troende, men 

Dagens ’manna’ er:
Det eneste håp som jeg eier,
Det har jeg, o Jesus, i deg.
Øivind Fragell
________________________
* Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt
Ef 4:3-6

Ingen kommentarer: