mandag 13. august 2012

Én Ånd *

Ved første øyekast kan det virke underlig at vi skal sette alt inn på å bevare Åndens enhet i den fred som binder sammen én Ånd. 
Kan jeg bidra til at Ånden blir bundet sammen?

Neppe – Ånden er én som Gud er én. Og - for å si som Petter Dass: Gud er Gud om alle mann var døde.

Så hvordan kan det da tolkes?

Min første tanke var at her finner jeg sikkert mange oversettelser som skriver én ånd fordi det på originalspråket ikke skilles mellom liten og stor bokstav. Men etter et kort søk var resultatet med noen få unntak (bl. a. den offisielle russiske synode versjonen) at oversetterne har valgt å bruke Ånd med stor bokstav.

- ånd med liten ’å’ hadde umiddelbart gitt mer mening for meg, for da hadde det vært mennesket ånd det var snakk om. For på samme måte som vi er én kropp, skulle vår ånd (summen av hver troendes ånd) også være én.

Det er likevel ikke utenkelig at dette er mulig tolkning selv om det står én Ånd. For én ånd er ikke mulig uten at vi er ett i én Ånd. Jeg tror også det er dette som gjør det viktig å skille mellom ånd og sjel. For uenigheter sitter i menneskets sjel, mens enhet sitter i menneskets ånd. Derfor oppfordres jeg heller ikke til å sette alt inn på f. eks. å tenke likt med alle andre troende, men at sinnet mitt fornyes1 og at jeg lar Jesu sinnelag prege mitt sinnelag2.

Dagens ’manna’:
Det er mulig å være i én Ånd!
___________________________________
* Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd,

Ingen kommentarer: