søndag 1. juli 2012

Påvirkning

Det er veldig mye som vil ha min oppmerksomhet. I og med at jeg nærmer meg de "eldre" blir jeg stadig mer interessant som forbruker. Tidligere var de unge alene om markedets oppmerksomhet, men de eldres økte kjøpekraft og vilje til å bruke penger har ikke gått upåaktet hen. 

Nå ville det vært mulig å koble dette med Mammon, for jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at alle mulighetene som vår velstand åpner for også brukes til å ta vår oppmerksomhet bort fra det som er det aller viktigste. Spørsmålet er om jeg er herre over velstanden, eller om den er herre over meg. 

Da er jeg ved kjernen i forklaringen på hva det vil si å være "levende død":
"Dere ..... lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige".
Jeg står hele tiden i fare for å bli påvirket av "denne verdens ånd". Utsagnet: "Det er bare død fisk som flyter med strømmen" sier noe av det samme. Kampaspektet er enda en av nervetrådene i Efeserbrevet. og det som er viktig for Paulus allerede de første kapitlene, er å slå fast den troendes status eller posisjon i Kristus.

Dagens 'manna':
Jeg vet hvem jeg vil ha som Herre i mitt liv.

Ingen kommentarer: