mandag 2. juli 2012

De tre himlene

I går skrev jeg at jeg står i fare for å bli påvirket av "denne verdens ånd". Det var ikke tilfeldig. Jesus kaller ham "denne verdens fyrste" (f. eks. Joh 12:31). Paulus er også inne på "grunnkreftene i verden" (bl. a. Kol 2:20), men i tillegg plasserer han ham som "herskeren i himmelrommet" (Ef 2:2). 

Jesus snakket om "himlenes rike" i flertall. Hebreerforkynneren fokuserte på at Jesus hadde gått gjennom himlene. Og Paulus skriver både om "himmelrommet" og "den tredje himmel". Han ser himmelrommet som "stedet" der  "herskeren" opererer fra, men som samtidig er åndskampens arena.

Da Jesus gikk gjennom himlene til Far, banet "Veien" veien. Han talte profetisk om dette da han sa: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.» (Joh 1:51)
Den enkleste tolkningen på dette verset er at Jesus er oppfyllelsen av løftet som var knyttet til Jakobs drøm og at gjennom ham skulle alle slekter på jorden velsignes (1 Mos 28:12-15).

Samtidig er det et flott bilde på veien gjennom "himmelrommet". På grunn av Jesus og hans seier på Golgata, går våre bønner til Far, båret av engler på "himmelstigen" - beskyttet fra, og upåvirket av "herskeren i himmelrommet".

Dagens 'manna':
Jeg kan velge hva jeg tillater å påvirke meg!

Ingen kommentarer: